Wystawa zbiorowa – Paryż – Galerie Roi Doré

Invitation_Wystawa finalistow Konkurs Paderewski_2018_bd

La Galerie Roi Doré et la plateforme Art-maniac ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition des finalistes de la 2e édition du Concours « Au service de l’art et de la patrie » en hommage à I. J. Paderewski, accompagné d’un mini-récital de Klaudia KOCEL à 18h30

Exposition du 29 juin au 19 juillet 2018

Suite au succès de la première édition du Concours en hommage à Paderewski en 2016, la Galerie Roi Doré et la plateforme Art-maniac ont organisé la 2e édition de cet événement. Les œuvres présentées sont inspirées de la vie et du travail créatif de Paderewski (1860-1941), compositeur et pianiste de renommée mondiale, homme d’État polonais, premier ministre et ministre des affaires étrangères en 1919, délégué du gouvernement polonais lors de la conférence de la Paix à Paris, couronnée par la signature du Traité de Versailles mettant fin à la Première Guerre mondiale, ainsi que délégué du gouvernement polonais auprès de la Ligue des Nations, honoré, entre autres, de l’Ordre de l’Aigle Blanc, de la Grand-Croix de la Légion d’Honneur et du titre de Chevalier de la Grand-Croix de l’ordre de l’Empire Britannique. Le Concours s’inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire du retour à l’indépendance de la Pologne.

Le concours « Au service de l’art et de la patrie » en hommage à Ignacy Jan Paderewski s’inscrit dans une longue tradition mêlant les arts plastiques, la musique, mais également l’histoire et même un engagement politique en faveur de la patrie en besoin. Ces thèmes récurrents dans l’histoire de l’art sont repris ici par des artistes issus de diverses générations et travaillant dans différents pays, se servant de techniques et de médiums variés.

Les œuvres des artistes finalistes suivants seront présentées (par ordre alphabétique) : Piotr BETLEJ, Piotr CIEŚLEWICZ, Richard D’ALIGHIERI, Maryla GISZCZAK, Jolanta GROCHOLSKA-JANCZARA, Ronnie HABIB, Tomasz JĘDRZEJEWSKI, Agnieszka KASTELIK, Tomek KAWIAK, Jerzy KĘDZIORA, Vaiva KOVIERAITE, Michele LANDEL, Patrick LE BORGNE, Sylwia LIS PERSONA, Anna MACIEJEWSKA, Ivan MALINSKYY, Serge MARGARITA, Evelyne MICHEL, Edyta ROLA MARCINOWSKA, Paweł RUBASZEWSKI, Andrzej SOCHA, Paweł SZUMIGAŁA, Katarzyna TOMASZEWSKA, Przemysław TOMCZAK, Maciej TRYBUŚ, Marzena URYSZEK, Fabien YVON, Czesław ZUBER.

Nous présenterons également les œuvres de nos artistes invités : Michal BATORY, Aliska LAHUSEN et Artur MAJKA.

____________________

Galerie Roi Doré and the Art-maniac platform are pleased to invite you to the opening of the exhibition of the finalists of the 2nd edition of the Contest „In the service of art and homeland” in honor of Ignacy Jan Paderewski (1860-1941),
accompanied by a mini recital by Klaudia KOCEL at 6.30 pm

Exhibition from June 29 to July 19, 2018

Following the success of the first edition of the Contest in honor of Paderewski in 2016, the Gallery Roi Doré and the Art-Maniac platform organized the 2nd edition of this event. Presented works of art are inspired by the life and creative work of Paderewski (1860-1941), the world renowned Polish composer and pianist, statesman, Prime Minister and Foreign Minister in 1919, Polish government delegate at the Peace conference in Paris, which was crowned by the signing of the Treaty of Versailles ending World War I, and delegate of the Polish government to the League of Nations, recipient of the Order of the White Eagle, the Grand Cross of the Legion of Honor and Knight Grand Cross of the order of the British Empire. The Contest is a part of the events celebrating the centenary of Poland regaining its independence.

The Contest „In the service of art and homeland”, in honor of Ignacy Jan Paderewski fits perfectly in a long tradition of ties between visual arts and music, but also between art and history, and even political engagement in favour of a homeland in need. Those themes, recurring in history of art, are here taken over by artists from different generations, working in different countries, and using varied techniques.

The works of the following finalists will be presented: Piotr BETLEJ, Piotr CIEŚLEWICZ, Richard D’ALIGHIERI, Maryla GISZCZAK, Jolanta GROCHOLSKA-JANCZARA, Ronnie HABIB, Tomasz JĘDRZEJEWSKI, Agnieszka KASTELIK, Tomek KAWIAK, Jerzy KĘDZIORA, Vaiva KOVIERAITE, Michele LANDEL, Patrick LE BORGNE, Sylwia LIS PERSONA, Anna MACIEJEWSKA, Ivan MALINSKYY, Serge MARGARITA, Evelyne MICHEL, Edyta ROLA MARCINOWSKA, Paweł RUBASZEWSKI, Andrzej SOCHA, Paweł SZUMIGAŁA, Katarzyna TOMASZEWSKA, Przemysław TOMCZAK, Maciej TRYBUŚ, Marzena URYSZEK, Fabien YVON, Czesław ZUBER.

We will also present the works of our guest artists: Michal BATORY, Aliska LAHUSEN and Artur MAJKA.

____________________

Galeria Roi Doré oraz platforma Art-maniac mają przyjemność zaprosić na wernisaż wystawy finalistów II edycji Konkursu „W służbie sztuce i ojczyźnie” im. Ignacego Jana Paderewskiego, połączony z mini recitalem Klaudii KOCEL (godz. 18.30)

Wystawa od 29 czerwca do 19 lipca 2018

W związku z sukcesem I edycji Konkursu im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie”, która odbyła się w 2016 r., Galeria Roi Doré oraz platforma Art-maniac zdecydowały zorganizować II edycję tego wydarzenia. Zaprezentowane dzieła inspirowane są życiem i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), polskiego kompozytora i pianisty światowej sławy oraz męża stanu, premiera i ministra spraw zagranicznych w 1919 r., delegata pełnomocnego rządu polskiego na konferencji pokojowej w Paryżu, zwieńczonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego, kończącego pierwszą wojnę światową oraz wysłannika rządu polskiego do Ligi Narodów, odznaczonego m.in. Orderem Orła Białego, francuskim Krzyżem Wielkim Legii Honorowej oraz tytułem Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego. Konkurs jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konkurs im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie” wpisuje się w długą tradycję związków sztuk plastycznych z muzyką, ale także z historią, a nawet z zaangażowaniem politycznym w służbie ojczyźnie w potrzebie. Te popularne w historii sztuki tematy podejmowane są tu na nowo przez artystów wywodzących z różnych krajów i pokoleń, posługujących się bardzo odmiennymi technikami.

Na wystawie zaprezentowane zostaną dzieła następujących artystów zakwalifikowanych do finału (w porządku alfabetycznym): Piotr BETLEJ, Piotr CIEŚLEWICZ, Richard D’ALIGHIERI, Maryla GISZCZAK, Jolanta GROCHOLSKA-JANCZARA, Ronnie HABIB, Tomasz JĘDRZEJEWSKI, Agnieszka KASTELIK, Tomek KAWIAK, Jerzy KĘDZIORA, Vaiva KOVIERAITE, Michele LANDEL, Patrick LE BORGNE, Sylwia LIS PERSONA, Anna MACIEJEWSKA, Ivan MALINSKYY, Serge MARGARITA, Evelyne MICHEL, Edyta ROLA MARCINOWSKA, Paweł RUBASZEWSKI, Andrzej SOCHA, Paweł SZUMIGAŁA, Katarzyna TOMASZEWSKA, Przemysław TOMCZAK, Maciej TRYBUŚ, Marzena URYSZEK, Fabien YVON, Czesław ZUBER.

Zaprezentujemy również dzieła zaproszonych artystów: Michała BATOREGO, Aliski LAHUSEN oraz Artura MAJKI.

Uroczyste odsłonięcie odrestaurowanej rzeźby profesora Józefa Stasińskiego

zaproszenie_stasinski_małe

Zarząd Zieleni Miejskiej, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania oraz Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy serdecznie zapraszają na uroczystość odsłonięcia odrestaurowanej rzeźby profesora Józefa Stasińskiego.
21 czerwca 2018 roku (czwartek), godzina 15:30,
Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
(narożnik ul. Królowej Jadwigi i ul. Górna Wilda)

Oficjalny partner medialny TVP3 POZNAŃ

TVP3_Poznań