Wystawa PRZESTRZEŃ NIE/OCZYWISTA, Galeria SD, Szucha 8, Warszawa

PLAKAT FINAŁmały

Wernisaż 26 lipca (czwartek) o godz. 18.00

PRZESTRZEŃ NIEOCZYWISTA to wystawa prac czterech artystów, różnych pokoleń: Dawida Fydryszewskiego (Warszawa), Tomasza Jędrzejewskiego (Poznań), Rafała Pędrasika (Kraków), oraz Anny Rodzińskiej (Poznań).
W galerii eksponowane są szkice rysunkowe, kompozycje rzeźbiarskie oraz formy przestrzenne odwołujące się bezpośrednio lub pośrednio do architektury, założeń urbanistycznych, przestrzeni i bryły.

Dawid Fydryszewski w swoich rysunkach prezentuje ujęcia wspaniałych zabytkowych obiektów, będących kanonem piękna w architekturze. Jego wyrazisty styl, plastyczne wyczucie oraz swoboda wypowiedzi doskonale oddają klimat przedstawianych budowli oraz kontekst miejsca.

Tomasz Jędrzejewski proponuje subtelne, efemeryczne kompozycje z kamyków różnej wielkości, nawiązujące do symboli osadzonych w nas kulturowo.
W odrębnej przestrzeni galerii, wprowadza widza w świat wyrafinowanej i intrygującej gry form przestrzennych.

Rafał Pędrasik rysunkiem pełnym ekspresji, o zdecydowanym geście, przedstawia obiekty Warszawy, zarówno tej historycznej zabytkowej, jak i współczesnej modernistycznej. Dostrzec można również fragmenty Warszawy nostalgicznej, częściowo zapomnianej z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Anna Rodzińska prezentuje niewielkie szkice rzeźbiarskie, pełne syntezy, o wyrazistej i zwięzłej kompozycji. W pracach widoczna jest oszczędność zastosowanych środków wyrazu i prostota formy. Kierunki i napięcia organizują przestrzeń. Obiekty z brązu mimo stosunkowo niewielkiej skali nabierają monumentalnego charakteru.

Architektura, sztuka oraz formy w przestrzeni to niewątpliwie pojęcia będące świadectwem potrzeb i tęsknot każdego ze społeczeństw. To również zapis czasu i działalności twórców. Piękno które trwa lub przemija, jest wieczne lub ulotne, ale zawsze intryguje i skłania do przemyśleń i wciąż nowych interpretacji.