Wystawa indywidualna – GABINET OSOBLIWOŚCI – fotorelacja

Dziękuję za waszą obecność, szczególne podziękowania dla dr Małgorzaty Miśniakiewicz za tekst oraz dla Adama Kołodziejczyka za muzykę do wystawy. Zdjęcia /Marta Ptak/

TOMASZ JĘDRZEJEWSKI (ur. 1984 r.)

W latach latach 2004-2009 studiował rzeźbę na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w zakresie rzeźby w pracowni prof. zw. Danuty Mączak. Od 2009 roku członek Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, od 2018 roku Prezes WZAR. W latach 2012-2016 pracownik dydaktyczny w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. Obecnie jest pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Działa w zróżnicowanej materii rzeźbiarskiej, tworząc instalacje, małe formy oraz obiekty przestrzenne. W swojej twórczości ukazuje szeroko rozumiany wątek egzystencji i emocjonalności; interesuje go postawa człowieka wobec innych, niekoniecznie ludzi.

Tomasz Jędrzejewski

„Wystawa Tomasza Jędrzejewskiego odnosi się do sięgającej Renesansu tradycji gabinetów osobliwości, które – będąc kolekcją sztuki, rzemiosła i obiektów naturalnych – były skonstruowanym mikrokosmosem, źródłem wiedzy i autorytetu ich posiadaczy, ale także symbolem jego kontroli nad światem.
W „kunstkamerach” współistniały religia, sztuka, nauka i mit, z czasem istotną rolę zaczęły w nich pełnić kurioza – nietypowe i wyjątkowe obiekty. Potworne hybrydy ludzi i zwierząt czy zdeformowane twarze rzeźb Jędrzejewskiego nawiązują do tej fascynacji innością i odmiennością. Obiekty przypominające jednocześnie łowieckie trofea, jak i klasyczne popiersia, czerpią zarówno z historii jak i współczesnej kultury. Dosłowność i przesada tych przedstawionych „twarzą w twarz” obiektów służy groteskowemu powtórzeniu funkcjonujących w tradycji wizualnej przerażających obrazów odmienności. Zniekształcone twarze są tu nie tylko okraszonym popkulturą przeciwieństwem klasycystycznych ideałów piękna i harmonii, lecz także ujawniają fascynację tym, co wydaje się szpetne i wywołujące lęk, zapraszając do namysłu nad współczesnymi przedstawieniami inności i strachu”.

dr Małgorzata Miśniakiewicz

Tomasz Jędrzejewski

mniejszy

Tomasz Jędrzejewski

Tomasz Jędrzejewski

Tomasz Jędrzejewski

Tomasz Jędrzejewski

Tomasz Jędrzejewski

Tomasz Jędrzejewski

P1120068

Tomasz Jędrzejewski

Tomasz Jędrzejewski

P1120058

P1120114

P1120127

P1120134

P1120136

P1120143

P1120146

P1120149

DSC_0307

P1120208

P1120192

P1120109

P1120177

P1120221

P1120226

P1120238