„Nic nowego? Na granicy figuracji”

274884339_259127139722336_5883052306871856198_n

Nic nowego? Na granicy figuracji

Tytuł wystawy ma skłonić do namysłu nad pojęciem figuracji, które stało się niezwykle obszerne, podobnie jak pojęcie rzeźby. Zwrot „na granicy figuracji” rodzi więc pytanie, na ile można tę granicę definiować, a na ile jest umowna.
Figuracja i rzeźba są nierozerwalnie powiązane. Najstarsze znaleziska pozwalają uznać te pojęcia za tożsame. „Przed Duchampem” istniały w zasadzie tylko dwie formy rzeźby — wizerunki figur oraz detale architektoniczne.
Niemal w każdej formie możemy dostrzec odniesienie do człowieka. Poszukiwanie takich antropomorficznych idei wynika z zapisanej w naszej podświadomości historii ludzkości. Poszukiwanie form zbliżonych do nas samych jest naturalną ludzką potrzebą.
Często próbuje się dyskredytować sztukę figuratywną werdyktem „nic nowego”. Nie ulega jednak wątpliwości, że człowiek pozostaje źródłem inspiracji, choć figuracja ulegała niezliczonym przeobrażeniom, a ponadto nieustannie pojawiają się nowe możliwości ekspresji artystycznej (dzięki drukowi 3D, przestrzeni wirtualnej, sztuce intermedialnej itd.).
Pokazano tu dzieła rzeźbiarzy, dla których przynajmniej w pewnym okresie ich rozwoju artystycznego figuracja miała szczególne znaczenie. Jakie ma dziś? Czy stanowi podstawę podejmowanych tematów, czy pozostała ledwie dostrzegalnym śladem?

Jarosław Bogucki

Uczestnicy:
1. Mariusz Białecki
2. Sławomir Biernat
3. Jarosław Bogucki
4. Izabela Grudzińska
5. Grzegorz Gwiazda
6. Tomasz Jędrzejewski
7. Karolina Komasa
8. Józef Kopczyński
9. Małgorzata Kopczyńska
10. Wiesław Koronowski
11. Rafał Kotwis
12. Wojciech Kujawski
13. Aleksandra Mazurkiewicz
14. Igor Mikoda
15. Wiesław Napierała
16. Martyna Pająk
17. Józef Petruk
18. Marcin Radziejewski
19. Norbert Sarnecki
20. Michał Staszczak
21. Wojciech Tężycki
22. Jan Tutaj
23. Michał Wielopolski
24. Szymon Zwoliński

Patronat:
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Miasto Śrem
Muzeum Śremskie

Patronat medialny:
TV Relax