Rzeźba Ignacego Łukasiewicza przed Muzeum Gazowni Warszawskiej

Tomasz Jędrzejewski

Poznański rzeźbiarz dr Tomasz Jędrzejewski autor rzeźby (ławeczki) przedstawiającej Ignacego Łukasiewicza przed Muzeum Gazowni Warszawskiej w Warszawie oraz Andrzej Garstka (przedstawiciel odlewni Garstka Studio z Szymanowa), 2022 rok

Tomasz Jędrzejewski Ignacy Łukasiewicz Warszawa

Tomasz Jędrzejewski Ignacy Łukasiewicz

Ignacy Łukasiewicz (1822 – 1882)

Ignacy Łukasiewicz przyszedł na świat w miejscowości Zaduszniki w roku 1822. Nauki pobierał w rzeszowskim gimnazjum. Po ukończeniu czterech klas gimnazjum naukę przerwał. Poszedł więc do pracy, zostając aptekarzem w Łańcucie, następnie w Rzeszowie. Zaangażował się przy tym w działalność patriotyczną. Wkrótce potem aresztowany, ale zwolniony po roku, natomiast otrzymał nakaz zamieszkania we Lwowie, gdzie jako aptekarz miał obowiązek regularnego meldowania się na posterunku policji. Rozpoczął następnie w ślad za podjętymi studiami badania wraz z Janem Zehem. Przedmiotem interesującego studium były produkty skraplania się oleju skalnego. W ten sposób otrzymano wkrótce naftę świetlną, dzięki czemu został ojcem lamp naftowych, które szybko weszły do użycia. Rok 1853 jest symboliczny, jako początek przemysłu naftowego polskiego. Ignacy Łukasiewicz z dalszych prac nie zrezygnował, bowiem za cel powziął sobie udoskonalanie wynalazku. Przeniósł się do Gorlic. Powstała jego spółka naftowa – co ważne, pierwsza w świecie. Celem spółki zostało wykorzystanie ropy przy równoczesnym jej wydobyciu. W Ulaszowicach w roku 1856 Łukasiewiczowi udało się założyć własną destylarnię. Apogeum jego działalności stanowiło założenie Towarzystwa Naftowego, które założył i na czele którego sam stanął. Zajmował się też szczególnie zabezpieczeniami socjalnymi robotników, zwłaszcza tych, których sam zatrudniał. Stało się to kluczem do tego, by w 1873 roku Pius IX odznaczył go Orderem św. Grzegorza oraz tytułem Szambelana Papieskiego. Zmarł w 1882 roku. Powodem bezpośrednim zgonu było zapalenie płuc. Został pochowany w Zręcinie.

Rzeźba Ignacego Łukasiewicza przed Muzeum Gazowni Warszawskiej w Warszawie, brąz patynowany, 2022

Tomasz Jędrzejewski Ignacy Łukasiewicz Warszawa

Tomasz Jędrzejewski Ignacy Łukasiewicz Warszawa

Tomasz Jędrzejewski Ignacy Łukasiewicz Warszawa

Rzeźba Ignacego Łukasiewicza przed Muzeum Gazowni Warszawskiej w Warszawie, brąz patynowany, 2022

Dodaj komentarz