Wystawa PRZESTRZEŃ NIE/OCZYWISTA, Galeria SD, Szucha 8, Warszawa

PLAKAT FINAŁmały

Wernisaż 26 lipca (czwartek) o godz. 18.00

PRZESTRZEŃ NIEOCZYWISTA to wystawa prac czterech artystów, różnych pokoleń: Dawida Fydryszewskiego (Warszawa), Tomasza Jędrzejewskiego (Poznań), Rafała Pędrasika (Kraków), oraz Anny Rodzińskiej (Poznań).
W galerii eksponowane są szkice rysunkowe, kompozycje rzeźbiarskie oraz formy przestrzenne odwołujące się bezpośrednio lub pośrednio do architektury, założeń urbanistycznych, przestrzeni i bryły.

Dawid Fydryszewski w swoich rysunkach prezentuje ujęcia wspaniałych zabytkowych obiektów, będących kanonem piękna w architekturze. Jego wyrazisty styl, plastyczne wyczucie oraz swoboda wypowiedzi doskonale oddają klimat przedstawianych budowli oraz kontekst miejsca.

Tomasz Jędrzejewski proponuje subtelne, efemeryczne kompozycje z kamyków różnej wielkości, nawiązujące do symboli osadzonych w nas kulturowo.
W odrębnej przestrzeni galerii, wprowadza widza w świat wyrafinowanej i intrygującej gry form przestrzennych.

Rafał Pędrasik rysunkiem pełnym ekspresji, o zdecydowanym geście, przedstawia obiekty Warszawy, zarówno tej historycznej zabytkowej, jak i współczesnej modernistycznej. Dostrzec można również fragmenty Warszawy nostalgicznej, częściowo zapomnianej z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Anna Rodzińska prezentuje niewielkie szkice rzeźbiarskie, pełne syntezy, o wyrazistej i zwięzłej kompozycji. W pracach widoczna jest oszczędność zastosowanych środków wyrazu i prostota formy. Kierunki i napięcia organizują przestrzeń. Obiekty z brązu mimo stosunkowo niewielkiej skali nabierają monumentalnego charakteru.

Architektura, sztuka oraz formy w przestrzeni to niewątpliwie pojęcia będące świadectwem potrzeb i tęsknot każdego ze społeczeństw. To również zapis czasu i działalności twórców. Piękno które trwa lub przemija, jest wieczne lub ulotne, ale zawsze intryguje i skłania do przemyśleń i wciąż nowych interpretacji.

Wystawa zbiorowa – Paryż – Galerie Roi Doré

Invitation_Wystawa finalistow Konkurs Paderewski_2018_bd

La Galerie Roi Doré et la plateforme Art-maniac ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition des finalistes de la 2e édition du Concours « Au service de l’art et de la patrie » en hommage à I. J. Paderewski, accompagné d’un mini-récital de Klaudia KOCEL à 18h30

Exposition du 29 juin au 19 juillet 2018

Suite au succès de la première édition du Concours en hommage à Paderewski en 2016, la Galerie Roi Doré et la plateforme Art-maniac ont organisé la 2e édition de cet événement. Les œuvres présentées sont inspirées de la vie et du travail créatif de Paderewski (1860-1941), compositeur et pianiste de renommée mondiale, homme d’État polonais, premier ministre et ministre des affaires étrangères en 1919, délégué du gouvernement polonais lors de la conférence de la Paix à Paris, couronnée par la signature du Traité de Versailles mettant fin à la Première Guerre mondiale, ainsi que délégué du gouvernement polonais auprès de la Ligue des Nations, honoré, entre autres, de l’Ordre de l’Aigle Blanc, de la Grand-Croix de la Légion d’Honneur et du titre de Chevalier de la Grand-Croix de l’ordre de l’Empire Britannique. Le Concours s’inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire du retour à l’indépendance de la Pologne.

Le concours « Au service de l’art et de la patrie » en hommage à Ignacy Jan Paderewski s’inscrit dans une longue tradition mêlant les arts plastiques, la musique, mais également l’histoire et même un engagement politique en faveur de la patrie en besoin. Ces thèmes récurrents dans l’histoire de l’art sont repris ici par des artistes issus de diverses générations et travaillant dans différents pays, se servant de techniques et de médiums variés.

Les œuvres des artistes finalistes suivants seront présentées (par ordre alphabétique) : Piotr BETLEJ, Piotr CIEŚLEWICZ, Richard D’ALIGHIERI, Maryla GISZCZAK, Jolanta GROCHOLSKA-JANCZARA, Ronnie HABIB, Tomasz JĘDRZEJEWSKI, Agnieszka KASTELIK, Tomek KAWIAK, Jerzy KĘDZIORA, Vaiva KOVIERAITE, Michele LANDEL, Patrick LE BORGNE, Sylwia LIS PERSONA, Anna MACIEJEWSKA, Ivan MALINSKYY, Serge MARGARITA, Evelyne MICHEL, Edyta ROLA MARCINOWSKA, Paweł RUBASZEWSKI, Andrzej SOCHA, Paweł SZUMIGAŁA, Katarzyna TOMASZEWSKA, Przemysław TOMCZAK, Maciej TRYBUŚ, Marzena URYSZEK, Fabien YVON, Czesław ZUBER.

Nous présenterons également les œuvres de nos artistes invités : Michal BATORY, Aliska LAHUSEN et Artur MAJKA.

____________________

Galerie Roi Doré and the Art-maniac platform are pleased to invite you to the opening of the exhibition of the finalists of the 2nd edition of the Contest „In the service of art and homeland” in honor of Ignacy Jan Paderewski (1860-1941),
accompanied by a mini recital by Klaudia KOCEL at 6.30 pm

Exhibition from June 29 to July 19, 2018

Following the success of the first edition of the Contest in honor of Paderewski in 2016, the Gallery Roi Doré and the Art-Maniac platform organized the 2nd edition of this event. Presented works of art are inspired by the life and creative work of Paderewski (1860-1941), the world renowned Polish composer and pianist, statesman, Prime Minister and Foreign Minister in 1919, Polish government delegate at the Peace conference in Paris, which was crowned by the signing of the Treaty of Versailles ending World War I, and delegate of the Polish government to the League of Nations, recipient of the Order of the White Eagle, the Grand Cross of the Legion of Honor and Knight Grand Cross of the order of the British Empire. The Contest is a part of the events celebrating the centenary of Poland regaining its independence.

The Contest „In the service of art and homeland”, in honor of Ignacy Jan Paderewski fits perfectly in a long tradition of ties between visual arts and music, but also between art and history, and even political engagement in favour of a homeland in need. Those themes, recurring in history of art, are here taken over by artists from different generations, working in different countries, and using varied techniques.

The works of the following finalists will be presented: Piotr BETLEJ, Piotr CIEŚLEWICZ, Richard D’ALIGHIERI, Maryla GISZCZAK, Jolanta GROCHOLSKA-JANCZARA, Ronnie HABIB, Tomasz JĘDRZEJEWSKI, Agnieszka KASTELIK, Tomek KAWIAK, Jerzy KĘDZIORA, Vaiva KOVIERAITE, Michele LANDEL, Patrick LE BORGNE, Sylwia LIS PERSONA, Anna MACIEJEWSKA, Ivan MALINSKYY, Serge MARGARITA, Evelyne MICHEL, Edyta ROLA MARCINOWSKA, Paweł RUBASZEWSKI, Andrzej SOCHA, Paweł SZUMIGAŁA, Katarzyna TOMASZEWSKA, Przemysław TOMCZAK, Maciej TRYBUŚ, Marzena URYSZEK, Fabien YVON, Czesław ZUBER.

We will also present the works of our guest artists: Michal BATORY, Aliska LAHUSEN and Artur MAJKA.

____________________

Galeria Roi Doré oraz platforma Art-maniac mają przyjemność zaprosić na wernisaż wystawy finalistów II edycji Konkursu „W służbie sztuce i ojczyźnie” im. Ignacego Jana Paderewskiego, połączony z mini recitalem Klaudii KOCEL (godz. 18.30)

Wystawa od 29 czerwca do 19 lipca 2018

W związku z sukcesem I edycji Konkursu im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie”, która odbyła się w 2016 r., Galeria Roi Doré oraz platforma Art-maniac zdecydowały zorganizować II edycję tego wydarzenia. Zaprezentowane dzieła inspirowane są życiem i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), polskiego kompozytora i pianisty światowej sławy oraz męża stanu, premiera i ministra spraw zagranicznych w 1919 r., delegata pełnomocnego rządu polskiego na konferencji pokojowej w Paryżu, zwieńczonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego, kończącego pierwszą wojnę światową oraz wysłannika rządu polskiego do Ligi Narodów, odznaczonego m.in. Orderem Orła Białego, francuskim Krzyżem Wielkim Legii Honorowej oraz tytułem Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego. Konkurs jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konkurs im. Ignacego Jana Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie” wpisuje się w długą tradycję związków sztuk plastycznych z muzyką, ale także z historią, a nawet z zaangażowaniem politycznym w służbie ojczyźnie w potrzebie. Te popularne w historii sztuki tematy podejmowane są tu na nowo przez artystów wywodzących z różnych krajów i pokoleń, posługujących się bardzo odmiennymi technikami.

Na wystawie zaprezentowane zostaną dzieła następujących artystów zakwalifikowanych do finału (w porządku alfabetycznym): Piotr BETLEJ, Piotr CIEŚLEWICZ, Richard D’ALIGHIERI, Maryla GISZCZAK, Jolanta GROCHOLSKA-JANCZARA, Ronnie HABIB, Tomasz JĘDRZEJEWSKI, Agnieszka KASTELIK, Tomek KAWIAK, Jerzy KĘDZIORA, Vaiva KOVIERAITE, Michele LANDEL, Patrick LE BORGNE, Sylwia LIS PERSONA, Anna MACIEJEWSKA, Ivan MALINSKYY, Serge MARGARITA, Evelyne MICHEL, Edyta ROLA MARCINOWSKA, Paweł RUBASZEWSKI, Andrzej SOCHA, Paweł SZUMIGAŁA, Katarzyna TOMASZEWSKA, Przemysław TOMCZAK, Maciej TRYBUŚ, Marzena URYSZEK, Fabien YVON, Czesław ZUBER.

Zaprezentujemy również dzieła zaproszonych artystów: Michała BATOREGO, Aliski LAHUSEN oraz Artura MAJKI.

Uroczyste odsłonięcie odrestaurowanej rzeźby profesora Józefa Stasińskiego

zaproszenie_stasinski_małe

Zarząd Zieleni Miejskiej, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania oraz Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy serdecznie zapraszają na uroczystość odsłonięcia odrestaurowanej rzeźby profesora Józefa Stasińskiego.
21 czerwca 2018 roku (czwartek), godzina 15:30,
Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
(narożnik ul. Królowej Jadwigi i ul. Górna Wilda)

Oficjalny partner medialny TVP3 POZNAŃ

TVP3_Poznań

Uroczyste odsłonięcie popiersia Ignacego Jana Paderewskiego

Dnia 27 kwietnia 2018 roku nastąpiło oficjalne nadanie Szkole Podstawowej w Zagościńcu imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Odsłonięcia popiersia Ignacego Jana Paderewskiego dokonali Ks. Kanonik Stanisław Gergont, Burmistrz Wołomina Pani Elżbieta Radwan oraz Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Kordyzon-Andrzejewska.

Ignacy Jan Paderewski, brąz patynowany, granit, 2018
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Wołomin – autor rzeźby Tomasz Jędrzejewski

aP4270232

P4270174

P4270180

P4270204

DSC_0051

zdjęcia z uroczystości

artykuł

Wernisaż wystawy Terra Incognita w Palmiarni Poznańskiej

Palmiarnia nowe 2018

Palmiarnia Poznańska oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zapraszają na wernisaż wystawy Terra Incognita, który odbędzie się w środę 7 marca 2018 o godzinie 12.00 w Palmiarni Poznańskiej.

W tym dniu Palmiarnia Poznańska będzie otwarta w godzinach od 9.00 – 17.00 (kasa do godz. 16.00).

Ceny biletów:
normalny 10 zł
ulgowy: 7 zł.

ZAPRASZAMY!

Samanty Belling rozmowy o sztuce – wywiad z Tomaszem Jędrzejewskim

Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia wywiadu

Samanty Belling rozmowy o sztuce

W tym odcinku rozmów bohaterem jest TOMASZ JĘDRZEJEWSKI – artysta, rzeźbiarz z Poznania. Artysta wart zatrzymania i uwagi, zobaczycie jeszcze będzie o nim bardzo głośno! Jego prace to kunszt warsztatowy, pomysłowość, indywidualność, głęboka analiza rzeczywistości. Dzieła skłaniające do zatrzymania i przemyślenia kwestii dotyczących naszej egzystencji . Mówi o odmienności, akceptacji, tolerancji, o przemijaniu i starości, zastanawia się nad granicami pewnych poczynań, o naszym zniekształconym pojęciu o samych sobie i o tym jak widzą nas inni. Zagląda w najdalsze zakamarki naszej podświadomości i zachęca do użycia swojej wyobraźni. „Gabinet osobliwości”, „Imaginarium”, „Zwierciadła obecności” „Granica” czy „Nasze konstelacje” to tylko niektóre z jego instalacji i rzeźb. Tomasz Jędrzejewski pracuje na rozmaitych, nawet najbardziej zaskakujących materiałach. Do swoich rzeźb używa: wosku pszczelego, plasteliny barwionej, gliny samoutwardzalnej, ziemi, żywicy epoksydowej, siatki drucianej, odlewów aluminiowych. W wywiadzie Tomasz mówi o swoich inspiracjach, o procesie powstawania prac, najważniejszych wystawach oraz o znakomitym projekcie „Rent an artist”, w którym miał okazję brać udział.

Wystawa zbiorowa – BRYŁA – Galeria Sztuki Rozruch, Poznań

IMG_1100

Wystawa zbiorowa. Kuratorem wystawy jest dr Tomasz Jędrzejewski, wiceprezes poznańskiego WZAR. Zaprezentowane będą rzeźby, obiekty i instalacje 17 artystów: Emilii Boguckiej, Jarosława Boguckego, Agnieszki Lisiak-Skórki, Mari Podskarbi-Hebisz, Tomasza Jędrzejewskiego, Benedykta Kaszni, Andrzeja Kołodziejczyka, Romana Kosmali, Anny Krzymańskiej, Danuty Mączak, Patrycji PIPA Piwosz, Kazimierza Rafalika, Anny Rodzińskiej, Ireny Rosińskiej-Melnik, Anny Sarneckiej, Norberta Sarneckiego i Józefa Stasińskiego.

„Bryła” to wystawa prac artystów rzeźbiarzy środowiska wielkopolskiego. Na dwupoziomowej ekspozycji w Galerii Sztuki Rozruch prezentujemy ponad trzydzieści różnorodnych form przestrzennych; rzeźb, obiektów i instalacji siedemnastu twórców.
Kawałek gliny, gipsu, tkaniny lub brązu jest początkiem i końcem. Istotna jest droga, którą artyści w zaciszu swych pracowni muszą pokonać. Najważniejszy jest proces, tak zwany „międzyczas”, który pozostawia subiektywne ślady w postaci konkretnej realizacji – sprecyzowanej formy. Na wystawie widzimy koncepcję oraz ideę urzeczywistnioną w konkretnej materii, odpowiedź na otaczającą nas płynną rzeczywistość. Zaskakująca różnorodność kształtów, konstruowanie przestrzeni, użyte faktury, materialność i ciężar, wszystko co składa się na tą wymagającą dziedzinę sztuki, jaką jest rzeźba. Ta ekspozycja jest również manifestem, sprzeciwiającym się tym, którzy wieszczą koniec rzeźby, czy szerzej – koniec sztuki. Bycie twórcą w obecnych czasach bywa trudne, lecz samorealizacja i chęć dzielenia się swoim światem skłania nas do dalszego tworzenia i zadawania pytań.
W wyjątkowych przestrzeniach Galerii Rozruch, znaleźć można rzeźby pojmowane tradycyjnie, jak również instalacje wykorzystujące specyfikę miejsca, interaktywne haptyczne obiekty oraz przestrzenie w których widz, za sprawą projekcji, staje się częścią dzieła. Jest to również przegląd rzeźby czystej, pozbawionej koniunkturalnych naleciałości, bez epatowania aktualnymi trendami, pokazujący szerokie zainteresowania twórcze rzeźbiarzy różnych pokoleń.

dr Tomasz Jędrzejewski
Kurator wystawy,
Wiceprezes WZAR

Link do pełnej dokumentacji wystawy

Wystawa Bryła – dokumentacja fotograficzna

„Nie-podobni” Patrycja Pi Pa Piwosz i Tomasz Jędrzejewski – BWA Kielce

niepodobni_A1_pdgl-01 mały

Zapraszamy na wernisaż wystawy rzeźby i obiektów
pt. „Nie-podobni”
Patrycja Pi Pa Piwosz i Tomasz Jędrzejewski
Galeria Górna
Dnia 8 grudnia 2017, o godz. 18:00
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

wystawa czynna do 5 stycznia 2018

Rozmawiając o sztuce z Patrycją Pi Pą Piwosz i Tomaszem Jędrzejewskim można zauważyć, że na tym polu rozumieją się nad wyraz dobrze. Rzecz jednak nie w tym, że w każdym przypadku zgodnie patrzą na poszczególne dzieła, ile raczej, że z podobną wrażliwością zauważają pewne niuanse i potrafią o nich twórczo dyskutować. Oboje próbują objaśniać sens własnej działalności za pomocą często pokrewnych sformułowań, a wśród inspiracji zdarza im się wymieniać te same przykłady. Łączą ich także podobne tytuły prac i podejmowane tematy, wspólny nieoczywisty obszar zainteresowań. Jako artystów zdaje się ich bowiem fascynować wszystko to co inne, dziwne, na swój sposób ułomne lub z jakiegoś powodu odrzucane. Zarówno Patrycja jak i Tomasz nie odżegnują się też od autoterapeutycznej funkcji sztuki i szczerze przyznają, że to właśnie za pomocą jej metajęzyka, nie tylko komunikują się ze światem, ale też próbują oswoić własne obsesje i lęki. Teraz zdecydowali się na jednoczesną organizację swoich wystaw indywidualnych w BWA Kielce, pozwalając by ich prace weszły ze sobą w interpretacyjny dialog. Współistniejące ekspozycje unaoczniają wiele z istniejących pomiędzy artystami podobieństw, ale także różnic, nade wszystko jednak prezentując własne rozumienie, ważnego dla obojga, szeroko rozumianego problemu odmienności i strachu przed obcym. W końcu to dzięki zderzeniu z odmiennością najskuteczniej poznajemy siebie samych.

W swoich pracowniach artyści ci kreują niecodzienne postaci, hybrydy ludzi i zwierząt oraz bliżej nieokreślone monstra, które pokazane na wystawie materializują zagadnienie obcego. Tym, co zdaje się interesować ich najbardziej to, skonfrontowanie każdego z nas wobec innego „ja”- zdeformowanego, niekompletnego, odmiennego – jak z, często przywoływanego przez oboje, gabinetu krzywych luster czy gabinetu osobliwości. Patrycja zaznacza: “Prezentowane prace mają duże znaczenie autoterapeutyczne, to próba oswojenia tematu obcości, ale też przypomnienia o tym, że jesteśmy słabi, bojaźliwi, śmiertelni. To nas buduje. Niezwykle istotne jest tu również zwrócenie uwagi na ciało, na zewnętrzność człowieka, na to, bez czego nie istniejemy”. Tomasz natomiast dopowiada: “Jest to specyficzny rodzaj konfrontacji i prowokacja do auto refleksji, przemyśleń niekiedy bolesnych, jednak równie często wyzwalających. Dzięki swojej wrażliwości i zdolności do zobrazowania problemu sprawiamy iż to, co trudne do akceptacji w codzienności ma szansę zostać zauważone i odkryte na nowo”. Wystawę tę można więc potraktować także jako zaproszenie do kreatywnego zmierzenia się z zastaną rzeczywistością. Rzeźby, obiekty oraz instalacje Patrycji i Tomasza dzięki temu, że pokazują człowieka z jego niedoskonałościami, zarówno ciała jak i charakteru, wydają się byś właśnie w pełni szczere i wiele mówiące o kondycji współczesnej.

Choć oboje w podobnym czasie ukończyli ten sam Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych i mogli ulegać podobnym wpływom, wykorzystują inne materiały i diametralnie różne środki wyrazu. Prace Patrycji są bardziej chaotyczne, otwarte w formie, ekspansywne, a z racji stosowanych materiałów, którymi najczęściej są tekstylia
z recyklingu, także kolorowe i miękkie w dotyku. Realizacje Tomasza są, natomiast zwykle bardziej precyzyjnie wykończone i zakomponowane w określonej przestrzeni, ponadto wykonane z metalu, żywicy czy gipsu, a więc też stonowane w barwie, zimne i twarde. Jak zgodnie twierdzą, choć opowiadają właściwie o tym samym, Patrycja, jako kobieta, podchodzi do omawianych zagadnień bardziej intuicyjnie, psychologicznie, natomiast Tomasz, jako mężczyzna, fizykalnie, biologicznie. Zderzenie tych cech, specyfik, różnych podejść i wykorzystywanych materiałów daje nową jakość i rozszerza pole interpretacji. W efekcie można mieć poczucie przenikania i dopełniania się prac w całości ekspozycji.

Jak widz poczuje się na wystawach Patrycji i Tomasza? Czy da się wytrącić ze strefy komfortu? Pewne jest jedynie to, że zobaczy prace, jednocześnie niezwykle atrakcyjne estetycznie i przekazujące złożone treści, rozbudzające wyobraźnię, prowokujące do przemyśleń, pozwalające oswoić lęk.

Joanna Tekla Woźniak

Discussing art with Patrycja Pi Pa Piwosz and Tomasz Jędrzejewski it can be easily noticed they understand each other very well. However I don’t mean they perceive a piece of art in the same way, the point is they notice some details and nuances with the same sensitivity and discuss them creatively. They both try to explain the sense of their work using similar expressions, and can give the same examples of what inspires them. The subjects and titles of their works are also similar, as well as the area of interest. It looks like everything strange, different and bizarre, crippled and rejected due to unclear reason fascinates them. Patrycja and Tomasz don’t deny the self-therapeutic function of art and frankly admit that using its metalanguage they not only communicate with the world, but try to tame their obsessions and fears. Now they have decided to exhibit their works simultaneously in the BWA galleries in Kielce to provoke an interpretive dialogue. Co-existing exhibitions will reveal many similarities and differences, but first of all will show how they understand their relation to the issue of otherness and the fear of a stranger. In fact we learn the most about ourselves just encountering the otherness.
In their studios the artists create extraordinary figures, hybrids of man and animal, monsters hardly definable – when exhibited they materialize the issue of a stranger. Confronting each of us with another “myself” – deformed, distorted, incomplete, different, as if taken from the cabinet of distorting mirrors – seems to interest them the most. Patrycja says: “The exhibited works are highly self-therapeutic, this is an attempt to tame the subject of otherness, strangeness, and to remind we are weak, fearful and mortal. This is something that builds us up. It is also very important to pay attention to our bodies, to human externality for we can’t exist without it”. Tomasz adds: “This is a confrontation of very special kind, it provokes to self-reflection, to considerations sometimes painful yet often liberating. Due to our sensitivity and ability to visualize the problem we can make something almost unacceptable in everyday life to be noticed and discovered anew”. This exhibition can be interpreted as an invitation to confront ourselves creatively with the given reality. Sculptures, objects and installations made by Patrycja and Tomasz show human beings with their imperfectness of both body and soul, thus they seem really genuine and frank and tell a lot about the constitution of our times.

Although they graduated from the same Faculty of Sculpture and Space Actions at the Academy of Fine Arts in Poznań, and could be influenced similarly, they apply different materials and means of expression. The works by Patrycja are more chaotic, open as a form, expansive, more colourful and softer, because most often she uses recycled textiles. The works by Tomasz are more precise and meticulous, composed for a specific space, made from metal, resin or plaster of Paris, so they are cold and hard, and the colours are reduced. The artists maintain they tell about the same, however Patrycja, as a woman, approaches the issues intuitively, on the basis of psychology, while for Tomasz, as a man, biology and physicality are the base. The collision of these features, attitudes, materials and techniques creates a new quality, widens the area of interpretation. As a result we can perceive all these works as complementary – as two exhibitions being in fact one.

How are we going to feel visiting this exhibition? Will the artists push us out from the sphere of comfort? With no doubt we will see the works very attractive aesthetically, with complex content, stimulating our imagination, provoking to reflection, giving us a chance to tame our fears.

Joanna Tekla Woźniak

Zaproszenie Patrycja Pipa Piwosz Tomasz Jędrzejewski Niepodobni 8 grudnia 2017

Zaproszenie rewers Patrycja Pipa Piwosz Tomasz Jędrzejewski 8 grudnia 2017