ZWIERZĘ – finisaż

received_879253302510771 (1)

Zapraszamy na finisaż 13/02/2020 godz. 20:00 ul. Jackowskiego 5

To wystawa prac artystów środowiska wielkopolskiego. Na dwóch poziomach Galerii Fotografii i Rzeźby przedstawiamy blisko czterdzieści różnych form przestrzennych o tematyce animalistycznej.
Tą prezentacją artyści ukazują rolę i miejsce, jakie w ich twórczości stanowi wątek związany z obrazowaniem zwierząt, jak również rolę relacji ludzko – zwierzęcych.
Pomimo zmian trendów w myśleniu o szeroko pojmowanej naturze i jej roli w kształtowaniu się nowoczesnego społeczeństwa, cały czas tkwimy w antropocentrycznej koncepcji postrzegania świata.
W kulturze nakierowanej na podmiotowość człowieka, rola zwierząt zostaje zepchnięta na margines, a nieograniczona moc sprawcza ludzi pozostawia coraz więcej blizn na naszej wspólnej planecie.
Tytułowe „Zwierzę” , dzięki odpowiedzi artystycznej twórców przyjmuje różnorakie formy. Z jednej strony jest to gra słowna i zabawa z widzem, z drugiej głęboka refleksja nad relacjami i koegzystencją. Zaproszeni artyści swoimi pracami poruszają wiele aspektów, wpływając przy tym na emocje widza. Widzimy wyraźny podziw dla piękna zwierząt, oddanie różnorodności fauny, jako obiektu niewyczerpanej fascynacji i inspiracji twórczej , a z drugiej strony coś skrajnego – zło jakie człowiek może wyrządzić naturze. Ukazanie gatunków zagrożonych wyginięciem, uwrażliwienie na krzywdę zwierząt oraz symboliczne pokazanie zmian klimatu, jest wyrazistym i aktualnym głosem twórców w szerokim dyskursie na temat kondycji naszej planety.
Na wystawie można odszukać również wątki osobiste, prywatne relacje, upamiętnienie bliskich zwierząt i chwil z nimi związanych. Odnajdziemy również realizacje działające na zmysły, wywołujące lęk i przerażenie.
Jest to również bogaty przegląd stylistyk oraz środków obrazowania. Obserwujemy prace figuratywne, realistycznie odzwierciedlające różne gatunki zwierząt, abstrakcyjne, uproszczone oraz symboliczne. Niewątpliwym atutem wystawy jest prezentacja i wielość użytych technik; projekcje video, ceramika, gips, odlewy w brązie i żywicy, druk 3D, rzeźby ze stali nierdzewnej, aluminium oraz instalacje wykorzystujące specyfikę miejsca.
Dzięki tej wystawie, jak w soczewce możemy zobaczyć wielość postaw twórczych rzeźbiarzy różnych pokoleń. Zapraszam do inspirującego i ciekawego świata zwierząt.

dr Tomasz Jędrzejewski,
Kurator wystawy,
Prezes WZAR

received_484277919186348